Norge og EU enig om ny fiskeriprotokoll

”Norge og Europakommisjonen har kommet til enighet om videreføring av de tollfrie kvotene framforhandlet ved EU-utvidelsene i 2004 og 2007”. Dette skriver Fiskeri- og kystdepartementet på Regjeringens nettsider.

”Jeg er fornøyd med at vi har fått en bedre løsning for handelsbetingelsene for norsk fisk i forhandlingene med EU om markedsadgang. Resultatet vil bidra til økte eksportmuligheter”, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Mer om innholdet i avtalen på Regjeringens nettsider.