Reduksjon av CO2-utslipp faller på EUs prioritetsliste

EUs klimakommissær, danske Connie Hedegard, sier at målet om å få på plass en avtale om reduksjon av CO2-utslipp under FNs konferanse senere i år ikke lenger har topp prioritet for EU.

Under en tale for European Peoples Party, sa Hedegaard at USAs manglende vilje og evne til å redusere utslipp gjør at EU nå heller vil fokusere på andre klimarelaterte saker.

Hedegaards ”ønskeliste” foran FN-konferanse i Mexico i månedsskifte november/desember er blant annet å sikre verdens forpliktelse om temperaturøkningen ikke skal være høyere enn to grader celsius og få på plass en tilstrekkelig avtale om å verne verdens skoger.

Les mer på EUobserver.com