Enighet om EU-overvåking av nasjonale budsjetter

EUs finansministere kom i går til en bred enighet om prinsippet om at medlemslandene må legge frem sitt nasjonale budsjett for de andre EU-medlemmene før de vedtas i hjemlandet.

Det kontroversielle forslag ble først lansert av Europakommisjonen i mai som svar på situasjonen i Hellas og de mange bruddene på EUs finansielle stabilitetspakt. I etterkant har mange av medlemslandene uttrykt sin misnøye mot forslaget, deriblant Danmark, Tyskland og Storbritannia.

Under det nye overvåkningssystemet, som fremdeles trenger endelig godkjenning av medlemslandene statsledere, må hver enkelt regjering legge frem sine estimater for vekst, inflasjon, skatteinntekter og utgiftsnivå for våren, rundt seks måneder før nasjonalbudsjettet godkjennes i de respektive nasjonale parlamentene.

Etter finansmøtet i Luxembourg mandag, bekreftet Rådspresident Herman van Rompuy at man hadde kommet til enighet om prinsippet om at medlemslandene skal legge frem sine nasjonale budsjetter for hverandre før man tar de med seg til hjemlandet.

Hovedpoenget med overvåkningen er at man enklere og raskere kan gripe inn og eventuelt sanksjonere mot land som ikke har orden på sine statsfinanser. Foreløpig er det likevel ingen enighet om hvordan slike eventuelle sanksjoner konkret skal se ut.

Til tross for at man i går kom til enighet, uttalte Storbritannias nye finansminister Mark Hoban at de ikke ønsket at en slik overvåkning skulle gjelde de EU-landene som ikke er en del av eurosonen.

Storbritannia vil ikke være villige til å legge frem budsjettutkastet for Europakommisjonen før de presenteres i det britiske parlamentet, sier Hoban til EUbuisness.com

Les mer om denne saken på EUobserver eller EurActiv