Samhørighetspolitikken – avgjørende for regioner

EUs samhørighetspolitikk og regionalfond vil spille en avgjørende rolle når europeiske regioner skal komme seg ut den økonomiske krisen.

Den regionale utviklingskomiteen uttalte onsdag at en mer fleksibel tilgang på EUs regionalfond – som European Social Fund og European Regional Development Fund – vil kunne hjelpe de regionene som er blitt mest utsatt for den økonomiske krisen til og raskt komme på fote igjen.

Fleksible støtteordninger for investeringer i infrastruktur, støtte til mindre bedrifter, FoU og industriell og rural modernisering vil kunne bidra sterkt til å skape vekst og sysselsetting i Europas svakeste regioner, viser en ny rapport som nylig ble lagt frem for Europaparlamentet

Les pressemeldingen fra Europaparlamentet her