Europapolitikken trenger regionene

I etterkant av publiseringen av Europautredningen har det vært flere debatter omkring Norges forhold til EU og Norges påvirkningskraft innen europapolitikk. Særlig spørsmålet angående hvordan EU har innvirkning på regional- og lokalpolitikk i Norge, og omvendt, er blitt trukket frem i lyset. Både gjennom rapporten gitt ut av fornyings, – administrasjons, og kirkedepartementet og særlig gjennom Europautredningen er det klart at mye kan gjøres for at norsk forvaltning og regionalpolitikk kan effektivisere sitt arbeid. Ikke minst er det klart at norske regioner kan yte større grad av innflytelse på EU til tross for at Norge ikke kan delta direkte i forum hvor beslutninger blir fattet. Les mer

Nordsjo

Nordsjøkonferansen 2014

Nordsjøkonferansen 2014 vil avholdes 25 – 27 juni i Aberdeen, Skottland. Konferansen blir arrangert av Nordsjøkommisjonen og Aberdeenshire Council. Konferansen legger vekt på programperioden fra 2014 til 2020, med fokus på legge til rette for partnerskap og prosjekter i regionen.

Registrering til konferansen vil åpne i april på denne nettsiden.

Les mer

Offentlig høring om EUs retningslinjer for regional statsstøtte

Europakommisjonen har nylig lansert en offentlig høring om retningslinjene for regional statsstøtte for perioden 2014 til 2020. Høringen retter seg mot offentlige myndigheter, borgere, bedrifter og organisasjoner som arbeider med, og berøres av, regelverket for regional statsstøtte.

Les mer

Europakommisjonen forenkler tilgangen på regionale midler

Kommisjonen ga i forrige uke klarsignal for nye rammeverk som skal forenkle tilgang på EUs regional- og samhørighetsfond. Hensikten er å bistå med nødvendig likviditet for å takle den økonomiske krisen.

Les mer