Østerriker nominert til stillingen som regionalkommissær

Europakommisjonens president, José Manuel Barroso, har nominert østerrikeren Johannes Hahn til stillingen som ny regionalkommissær i EU. Hahn har en doktorgrad i filosofi, og er i dag minister for vitenskap- og forskning i Østerrike.

Hahn må godkjennes av Europaparlamentet før han eventuelt kan tiltre i stillingen. De nominerte kommissærene presenteres for Europaparlamentet i perioden 11. – 19. januar 2010, og parlamentet skal etter planen stemme over ny kommisjon 26. januar.

Mer om Johannes Hahn her. Mer om de andre nominerte kommissærene her.