Vil prioritere fattigdomsreduksjon

– Fattigdomsreduksjon må være en av de viktigste prioritetene i EUs regionalpolitikk det neste tiåret, mener kommissær László Andor.

Les mer

expat-seminar.jpg

Hvordan kan regioner tiltrekke seg flere talenter?

Open days 2013 ble arrangert i Brussel 7.-10. oktober 2013. I den forbindelse deltok Vest-Norges Brusselkontor (VNB) på seminaret ”Pulling Resources together – exchange of best practice in talent retention for Europe” i regi av Stockholm Region EU Office og EXPAT projects

Les mer

Regionskomiteen ønsker innspill angående klimaendringer og fjellregioner

Regionskomiteen skal utarbeide sin offisielle mening til Europakommisjonens ”working document” for miljø, klimaendringer og energi: ”Regional-specific approaces to climate change in the EU based on the example of mountain regions”.  Les mer

Felles front for offensiv distrikts- og regionalpolitikk

Regionalministrene fra Norge, Sverige, Finland og Island har denne uken sendt et felles brev til Europakommisjonen. I brevet ber de om at det fortsatt bør vies spesiell oppmerksomhet til de nordlige regionene med spredt bosetting i forbindelse med EUs fremtidige regionalpolitikk.

Les mer

Ny utgave av Panorama

Høstutgaven av Panorama tar for seg regionalpolitikkens rolle i EUs strategi 2020. Fokuset er rettet mot hvordan regionalpolitikken på best mulig måte kan hjelpe EUs medlemsland til å nå målene i EUs 2020-strategi. Man kan lese hele utgaven av magasinet her.

Les mer

Regionskomitéen krever europeisk strategi for Nordsjøen

EUs Regionskomité har som det første EU-organet uttalt at det er nødvendig med en europeisk strategi for Nordsjøen – blant annet for å bekjempe problemer som havforurensing og overfiske, og i forhold til en bærekraftig overgang fra oljeutvinning til vindenergi. (Regionskomitéen 6. oktober 2010).

Les mer

Smart spesialisering-strategier og innovative regioner

Denne uken ble en konferanse om smart spesialisering organisert av Regionkomitéen her i Brussel. Konferansen fokuserte på konkrete muligheter for europeiske partnerskap, både mellom regioner og byer. Alt materiale for konferansen er tilgjengelig på en interaktiv nettside, der man finner presentasjoner og konklusjoner fra programmet. Her er det også mulig å kommunisere og diskutere med andre omkring tema.

Les mer

Regionkomiteen i EU presenterer sine forslag til ny utjevningspolitikk

EUs eksisterende programmer og regler for utjevning av forskjeller mellom regionene går ut i 2013. I prosessen med å utarbeide en ny regionalpolitikk for EU kom Regionkomiteen, fredag 1. april, med sine forslag til reformer.

Les mer

Høring i Europaparlamentet på Cohesion Policy.

Europaparlamentets komité for regional utvikling holder den 22. mars en åpen høring med tittelen ”Fremtidens samhørighetspolitikk” ("Future Cohesion Policy"). I høringen ønsker man å diskutere det strategiske rammeverket med både akademia og regionale organisasjoner. Et annet tema som vil være oppe til debatt er EU-landene og regionenes rolle i en ny og endret samhørighetspolitikk.

Les mer

Hva gjør en region attraktiv?

ESPON (European Spatial Planning Observation Network) har publisert et kart som viser hvilke europeiske regioner som er mest attraktive for besøkende og for innvandrere. Regional attraktivitet er et sentralt tema i Europa 2020-strategien, og hvilke faktorer som tiltrekker seg økonomiske ressurser og menneskelig kapital har blitt et stadig viktigere spørsmål for europeiske land.

Les mer