Bresso mener EU2020 trenger sitt eget budsjett

President i Regionskomiteen, Mercedes Bresso, mener EU må finne frem nye penger til EU2020 skal vekststrategien bli en suksess.

Bresso sier til EurActiv Frankrike at de nåværende planene om å bruke EUs regionale midler for å kunne realisere EU2020 ikke vil føre til ønsket utfall. Bresso er av den oppfatning av Lisboa-strategien – vekststrategien fra 2000-2010- mislyktes nettopp fordi man ikke i stor nok grad involverte lokale myndigheter.

– Dersom EU2020 skal lykkes, er strategien nødt til å rotfestes på det lokale nivå. Regionene er klare til å ta på seg sin del av ansvaret, men det krever spesifikke og øremerkede midler fra EU for kunne nå målene på sysselsetting og FoU. Supplementære midler må settes av i EU2020, konkluderer presidenten i Regionskomiteen.

Les mer på EurActiv.com