Regionskomiteen inviterer til bred debatt på EU2020

”Your voice on EU2020” ble lansert av Regionskomiteen forrige uke. Komiteen ønsker en bred, europeisk konsultasjon rettet mot lokale og regionale myndigheter på EU2020-strategien for intelligent, bærekraftig og inkluderende vekst.

Etter at Europakommisjonen la frem vekststrategien EU2020, var president i Regionskomiteen, Mercedes Bresso, raskt ute med å uttale seg. Hennes hovedbudskap var at strategien er avhengig av lokale og regionale myndigheter for å kunne nå sine mål.

Nå ønsker altså Regionskomiteen seg en bred tilbakemelding fra europeiske byer og regioner om hvilket syn de har på EU2020.

Les mer her