Aktuell kunnskap om EØS-avtalen

Kompetanse på EU og EØS er viktig for norske aktører som ønsker å arbeide godt og effektivt i et samfunn som blir mer og mer grenseløst. Vest-Norges Brusselkontor arrangerer selv en rekke kurs og konferanser – for eksempel det årlige lynkurset på EU og EØS. Samtidig bruker vi aktivt de mulighetene som Brussel byr på til å oppdatere vår egen kunnskap.

Les mer

ERRINs årsmøte 2017

VNB var på plass under ERRINs årsmøte den 11. desember på Norges hus. Kristine Lunde-Tellefsen, EU-rådgiver for Sørlandets Europakontor innledet møtet med en oppfordring til alle regioner representert i ERRIN, om å gripe mulighetene det legges til rette for, til å danne gode europeiske samarbeid som vil bidra i å styrke regional utvikling.

Les mer

Nytt Interreg-prosjekt om grønn transport i distriktene

Møre og Romsdal fylkeskommune, sammen med Vindenergisenteret på Smøla og Smøla Nærings- og kultursenter, har fått støtte fra Interreg Nordsjøprogrammet til prosjektet Green Passenger Transport in Rural Areas (G-PaTRA). Målet med prosjektet er å finne miljøvennlige transportløsninger i distriktene. Prosjektet har partnere fra sju land, og inkludert Norge, er Storbritannia, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Belgia med. Gjennom prosjektet skal de på Smøla se nærmere på hvordan de på en lønnsom måte kan lage hydrogen av vindmøllekraft som kan drifte ferja, busser og ambulansebåten. Les mer

Europeiske kulturmidler til Bergen

EUs kulturprogram, Kreativt Europa, har delt ut midler til flere norske kulturaktører i den forrige utlysningsrunden. Blant disse er Bergen kunstforening som er partner i prosjektet «Re-Imagine Europe». Bergen kunstforening er en av 10 partnere fra hele Europa som tar del i det fireårige prosjektet. Les mer

Energiløsninger fra Møre og Romsdal vist frem i Brussel

Energiprosjektet BEAST (Beyond Energy Action Strategies), som har pågått siden 2014, avsluttes denne måneden. I den anledning ble det onsdag 8. februar avholdt en avslutningskonferanse i Brussel, der prosjektet ble presentert. Formålet med BEAST har vært rask implementering av lokale SEAP*-planer. Til sammen ni partnere deltok i prosjektet, der Møre og Romsdal fylkeskommune var initiativtaker. Vest-Norges Brusselkontor bidro aktivt i startfasen, blant annet med partnersøk. Prosjektet har vært en del av EU-programmet IEE (Intelligent Energy Europe) for fornybare energikilder og energieffektivisering. Dette programmet er nå blitt en del av EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020.
Les mer

Få med deg infodagen for idrett i Erasmus+

Europakommisjonen arrangerer tirsdag 31. januar en informasjonsdag om finansieringsmulighetene innen idrettsdelen av EU-programmet Erasmus+. Programmet støtter europeiske samarbeidsprosjekter på grasrotnivå, og har følgende mål: Les mer

Gjør deg klar for tredje søknadsrunde i Interreg Europe

Den tredje utlysningsrunden for Interreg Europe åpner 1. mars 2017, med søknadsfrist 30. juni 2017. For den som ønsker å sende inn en søknad i kommende runde er det bare å starte forberedelsene. Les mer

Støtte til ungdomsprosjekt på Vestlandet

I slutten av november offentliggjorde Aktiv Ungdom hvilke prosjekt som fikk innvilget sine søknader om prosjektstøtte etter årets tredje søknadsrunde. Av de 46 søknadene Aktiv Ungdom mottok, ble hele 34 søknader innvilget! Les mer

Ønsker innspill til evaluering av Horisont 2020

Neste år skal EUs rammeprogram for forskning og innovasjon for perioden 2014-2020, Horisont 2020, evalueres. Nå ønsker Europakommisjonen innspill til den såkalte midtveisevalueringen fra forskere, entreprenører, bedrifter, organisasjoner og andre som har tatt programmet i bruk.   Les mer

Delta på infoseminar om Kreativt Europa under Festspillene i Bergen

Fra 25. mai til 8. juni arrangeres Festspillene i Bergen og i denne forbindelse inviterer Kulturrådet til gratis infoseminar om EU-programmet Kreativt Europa. Seminaret, som er en del av Norske Festivalers årskonferanse, vil finne sted onsdag 8. juni kl. 14.00 og alle som ønsker å delta er velkomne. Les mer