Joachim og Willem på EFTA-seminar

Vi sees, Brussel!

Det går mot vår i Brussel, og Joachim Knudtsen Indrevik avslutter sitt praktikantopphold hos Vest-Norges Brusselkontor (VNB) etter vel to måneder. Nå går ferden videre til studier i Wien. Joachim har gjort en strålende innsats, og har med sitt gode humør bidratt til et trivelig arbeidsmiljø. Det har med andre ord vært en glede å ha ham hos oss, og vi ønsker Joachim lykke til på neste stopp i Europa.

Min tid hos VNB går mot slutten og for en tid det har vært! Jeg har fått jobbet tett med kontorets strategi og målstyringsarbeid, utarbeidet rapport om EUs taksonomi, overvåket politiske prosesser i EU, og ikke minst vært en del av et internasjonalt miljø her nede i Brussel. Jeg vil ta med meg verdifulle erfaringer fra oppholdet mitt, spesielt innen bærekraft og målstyring. Jeg vil også trekke frem godt lagarbeid, det å sette seg inn i komplekse problemstillinger, og å være bevisst over den europeiske konteksten.

Som vestlending har det vært et privilegium å få lov til å representere regionen i Brussel. Vår region har alltid vært internasjonalt rettet, og det er derfor viktig å følge med på politiske prosesser til vår største handelspartner, EU. Det har vært utrolig spennende å observere Europas arbeid med grønn omstilling og gjenreisning fra to år med pandemi på nært hold. Spesielt siden Vest-Norge som region har gode forutsetninger for å bidra inn i det grønne skiftet.

Selv om det har vært langt flere og strengere restriksjoner her enn hjemme i Norge, har ikke Brussel skuffet. Så lenge en stiller med munnbind og gyldig koronapass, har det vært mulig å utforske både restauranter og kulturliv. Det skandinaviske miljøet her nede er også helt fantastisk, med tirsdagstrimmen i Parc du Cinquantenaire, regelmessige praktikantsamlinger og ikke minst torsdagskvelden på Place du Luxembourg (Plux). Det har aldri vært et kjedelig øyeblikk, og jeg har blir tatt imot med åpne armer.

Det blir vemodig å reise fra Brussel, men samtidig er jeg utrolig takknemlig for denne muligheten og de flotte menneskene jeg har stiftet bekjentskap med. Tusen takk til Merete og Anna som har vært gode ledere og sparrepartnere. Jeg setter stor pris på kunnskapsdelingen og oppfølgingen dere har gitt meg, og ikke minst at latteren alltid sitter løst på kontoret. Min gode makker, Willem, blir nå igjen og holder praktikantfortet noen måneder til. Jeg heier på alle tre!

Au revoir Bruxelles, vi sees nok igjen!

Omvisning i Europaparlamentet. F.v. Willem, Anna og Joachim

Merete og Joachim