Norge spiller inn til EU2020

I forkant av EU-toppmøtet like før påske oversendte statsminister Jens Stoltenberg et brev til EU-president Herman Van Rompuy for å dele norske synspunkter på Europa 2020, EUs nye vekststrategi.

I brevet påpeker Stoltenberg at Norge deler mange av de samme utfordringene Europa står ovenfor med hensynet til å skape en intelligent, bærekraftig og inkluderende vekst i kjølvannet av den globale finanskrisen.

Stats- og regjeringssjefene i EU drøftet blant annet EU2020-strategien på toppmøtet, og ga Europakommisjonen i oppgave å utvikle utkastet videre fram mot et endelig vedtak på toppmøte i juni.

Hele brevet kan du lese på regjeringens egne nettsider.

Her kan du lese mer om EU2020: