En europeisk strategi for rene- og energieffektive kjøretøy – fokus på elektrisitet

EUs industriministre støtter Europakommisjonens strategi for rene og energieffektive kjøretøy. Dette ble klart etter at industriministrene møttes til Rådsmøte tirsdag 25. mai.

Målsetningen med Kommisjonens strategi er tredelt;

  1. Strategien sikter på medium term- og langsiktige mål for å promotere en ny industriell tilnærming basert på rene- og energieffektive kjøretøy som skal øke konkurranseevnen til europeisk industri, skape arbeidsplasser og bidra til omstrukturering i kjøretøysektoren.
  2. Strategien skal bidra til at europeisk industri inntar en ledende global rolle når det gjelder alternativ teknologi – som senere vil tjene som grunnlaget for fremtidens verdensomspennende mobilitetssystem. Globale trender, for eksempel i USA og Kina, viser at konkurranseevnen i den europeiske bilindustrien må baseres på en fortsatt ledende posisjon når det kommer til ren- og energieffektiv teknologi.
  3. Det tredje og viktigste målet er at strategien skal promotere opprettelsen av en grønn økonomi basert på bærekraft – med fokus på dekarbonisert transport. (Europakommisjonen / Europalov.no).

Det er tydelig at Europakommisjonen ønsker å sette fokus på elektriske biler fremfor biler som går på biodrivstoff eller fossile brennstoff.

Det sittende spanske EU-formannskapet har bidratt til å sette elektriske biler på agendaen, og i forbindelse med industriministermøtet 25. mai presenterte Frankrike, Tyskland, Portugal og Spania en felles deklarasjon på elektrisk mobilitet, med ønske om å få fortgang i prosessen med å etablere et kompatibelt pan-europeisk ladesystem for elektriske biler. ”Ekspertgrupper bør kunne legge frem et forslag til en EU-standard siste halvdel av 2010, som så bør ferdigstilles sommeren 2011” – skrives det i deklarasjonen.

Bakgrunn:

  • Transportsektoren står for 25 prosent av Europas CO2-utslipp, og 73 prosent av oljekonsumet.
  • Bilparken (på global basis) forventes å vokse fra 800 millioner kjøretøy i dag, til 1.6 milliarder i 2030. (Kilde: FN).
  • For å redusere EUs avhengihet av olje og gass, og for å redusere CO2-utslipp, har Europakommisjonen i flere år jobbet for grønnere kjøretøy.
  • Under en konferanse i Brussel i juni 2009, etterspurte den tidligere forskningskommissæren, Janez Potocnik, grønnere kjøretøy og smartere transportsystemer.
  • Under et uformelt møte for EU-landenes ministre for konkurransedyktighet i februar i år ble det startet en debatt om en felles strategi for elektriske kjøretøy. En meddelelse på en slik strategi for rene og energieffektive kjøretøy ble 28. april oversendt fra Europakommisjonen til blant annet Europaparlamentet og Rådet. Meddelelsen fra Kommisjonen er teknologinøytral, men vektlegger likevel større fokus på elektriske kjøretøy. (EurActiv).
  • Europakommisjonen har øremerket 5 milliarder euro (2008) til det såkalte ”Green Car Initiative” – som har elektriske biler og hybridbiler som hovedfokus. (EurActiv).
  • Studier viser at elektriske kjøretøy kan nå en markedsandel på 20-30 prosent av det globale nybilsalget i 2030. (EurActiv 28. april, oppdatert 12. mai).