Enighet om fiskekvoter og forvaltning av makrell

Tirsdag 26.januar inngikk Norge og EU en ny bilateral kvoteavtale for 2010 og en langsiktig avtale om forvaltning av makrell, melder fiskeri- og kystdepartementet. Etter flere måneder med forhandlinger, lykkes dermed partene til slutt å komme til enighet.

– Jeg er svært glad for disse avtalene, og at vi sammen med EU har lagt en vanskelig høst bak oss. Nå kan vi i fellesskap se framover og løse nye utfordringer. At vi nå har avtalene på plass har stor betydning for næringen i Norge og EU. De kan nå fortsette sin viktige verdiskapning under stabile rammer, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

I den årlige kvoteavtalen gis det fiskemuligheter for en rekke fiskebestander som sild, sei, hyse og torsk. Disse kvotene er vedtatt i tråd med forvaltningsplanene for disse fiskebestandene. Forvaltningsplanene skal ivareta både hensynet til en forsvarlig forvaltning og bidra til stabile rammebetingelser for næringen, melder EU-delegasjonen.

I tillegg har partene inngått en langsiktig, bilateral avtale om makrell. Avtalen regulerer viktige forhold som fordeling av den totale makrellkvoten Norge og EU har til rådighet, og spørsmål om gjensidig soneadgang i partenes fiske etter makrell.

Fiskerisamarbeidet mellom EU og Norge baseres på en rammeavtale fra 1980, og på grunnlag av denne avtalen inngås det årlige kvoteavtaler om fiske på fellesbestander i Nordsjøen.