Tjenestedirektivet

Regjeringen oversendte 24. april et lovforslag til Stortinget om å gjennomføre tjenestedirektivet i norsk rett. Dette skjedde etter at Stortinget 23. april samtykket til at tjenestedirektivet skal innlemmes i EØS-avtalen. Dersom lovforslaget godkjennes skal tjenestedirektivet implementeres gjennom en generell tjenestelov som skal dekke hele direktivets anvendelsesområde. Fristen for å gjennomføre tjenestedirektivet er 28. desember 2009, og Regjeringen tar sikte på at loven skal tre i kraft fra dette tidspunkt. Tjenestedirektivet og den nye tjenesteloven kan ifølge KS’ nettsider påvirke kommunesektoren (kommuner og fylkeskommuner) på fire hovedområder: Som arbeidsgiver, tjenesteleverandør, myndighetsutøver og forvaltningsorgan. KS informerer videre om at grensekryssende helsetjenester er tatt ut av direktivet, at norsk arbeidsrett ikke blir berørt, og at offentlig tjenester i liten grad blir berørt.

Mer om tjenestedirektivet på Regjeringen.no, på KS’ nettsider, og hos Den Norske EU-delegasjonen.