womankids

Prosjekt med fokus på bekjempelse av vold mot kvinner og barn

Det spanske familie- og likestillings institutt Instituto Navarro para la Familia e Igualdad søker partnere til et prosjekt under EUs program for sosialpolitikk og forbrukerbeskyttelse, Daphne III.

Prosjektet vil fokusere på bevisstgjøring, forebygging av vold mot kvinner og barn og beskyttelse av barn som har vært vitne til vold i nære relasjoner. Fristen for å melde interesse er 22. oktober 2013. 

For mer informasjon om prosjektet kan du kontakte prosjektmedarbeider Aslaug Røhne.

Foto: morgueFile