Gloppen er en kommune i Sogn og Fjordane. Kommunen grenser til seks andre kommuner; Eid, Stryn, Jølster, Naustdal, Flora og Bremanger. Gloppen kommune har rundt 5.800 innbyggere. Rundt 2.000 av disse bor i og rundt kommunesenteret Sandane.

Kommunen er naturlig delt i tre, med Sandane og bygdene Byrkjelo og Hyen. Likevel består kommunen av fem bygdesentra foruten Sandane; Byrkjelo og Reed i Breim, Vereide og Rygg på hver sin side av Gloppefjorden, og Hyen over fjellene i sør.

Gloppen er fylkets største landbrukskommune med over 700 årsverk knyttet til landbruket.
Kommunen står for rundt 10 prosent av Sogn og Fjordanes melkeproduksjon og Tine Meieriet Vest BA, en av kommunens største arbeidsplasser, er lokalisert på Byrkjelo.

Kommunen er også en markant kraftkommune og har hovedkontor for Sogn og Fjordane Energi AS. I tillegg finnes flere hjørnestensbedrifter, som båtbyggeriet Brødrene Aa, glass- og entreprenørvirksomheten Bolseth Glass AS og den nettbaserte fotobutikken Eurofoto AS.

Mer informasjon om Gloppen kommune.

Våre medlemmer