Dette brukte EU penger på i 2009

I slutten av september la Europakommisjonen fram sitt regnskap for 2009. Totalt ble 112 milliarder euro brukt i fjor.

Les mer

Skattenivået i EU – tall fra Eurostat

I følge tall lagt fram av Eurostat 28. juni 2010, sank skatteraten i EU fra 39,7 prosent i 2007 til 39,3 prosent i 2008. Tall for Norge viser en skatterate på 42,2 prosent i 2008 – også det en reduksjon fra 2007. I EU er gjennomsnittlig skatt for bedrifters inntekter 23,2 prosent i 2010, mot 28 prosent i Norge. Skatt på personinntekt i EU ligger i gjennomsnitt på 37,5 prosent i 2010, mot 40 prosent i Norge. Les mer

Videreføring av norsk innskuddsgarantinivå støttes av Europaparlamentet

Under forrige ukes plenumsmøte for Europaparlamentet (EP) ble debatten om den nye innskuddsordningen tatt opp og resultatet ser ut til å være i norsk favør. Med 506 mot 44 stemmer ble det bestemt, etter første behandlingsrunde i EP, at det skal gjøres et unntak som fortsatt vil sikre det norske garantinivået. Les mer

EUs borgere er positive til at EU styrker tilsynet med finanssektorene

Europakommisjonen presenterte 12. januar en Eurobarometerundersøkelse som viser at EUs borgere støtter tøffe tiltak for å komme gjennom finanskrisen. 75 prosent av de spurte er positive til at EU styrker tilsynet med finanssektorene, mens 77 prosent tror bedre koordinering av den økonomiske politikken og skattepolitikken medlemslandene imellom vil være effektive virkemidler for å få bukt med krisen. Les mer