Europakommisjonen ønsker overvåking av nasjonale budsjett

Europakommisjonen går nå inn for at regjeringene i eurosonen må legge frem sine nasjonalbudsjett for EU, før de presenteres for sine respektive parlamenter.

Les mer

Tilbyr 30 milliarder euro i lån til Hellas

Landene i eurosonen er enige om å tilby 30 milliarder euro i lån for å hjelpe den greske økonomien.

Les mer

Vil øke budsjettet med 6,5 prosent i 2011

På tross av medlemslandenes ønske om å knipe igjen pengesekken, har Europaparlamentet nå lagt frem et forslag om øke budsjettet for 2011 med 6,5 prosent.

Les mer

Nytt europeisk pengefond

Med bakgrunn i Hellas sin økonomiske krise, vurderer nå EU-ledere å danne et eget europeisk pengefond for å beskytte euroen som valuta. Dette sier EU sin kommisjonær for økonomi- og monetære spørsmål, Olli Rehn, til Financial Times Deutschland mandag 8.mars.

Les hele artikkelen i euobserver.com

Store regionale forskjeller i BNP innen EU

Eurostat, EUs svar på Statistisk Sentralbyrå, melder at de regionale forskjellene innen EU i 2007 varierer mellom 26 % av EU27 gjennomsnitt i Bulgaria, til 334 % i indre London.

Les mer på europe.eu.
Les Eurostat sin rapport her.

2010 er året til bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i EU/EØS

De overordnede målene er å øke samfunnets bevissthet på dette området og fornye den politiske forpliktelsen til EU og deltakerlandene til å bekjempe fattigdom og sosial eksklusjon. Stortinget vedtok allerede den 18. juni 2009 at Norge skulle delta i det europeiske året 2010.

Les mer på Europaportalen.

EUs budsjett for 2010

Europaparlamentet vedtok i midten av desember unionens budsjett for 2010 – det siste innenfor rammeverket til Nice-traktaten. Budsjettet er 141.4 milliarder euro i forpliktelser, og 112.9 milliarder euro i betalinger. Medlemslandene bidrar samlet med betalingene som tilsvarer 1.04 prosent av EUs brutto nasjonalinntekt.

Les mer

Nordmenn har nesten dobbelt så stor kjøpekraft som EU-borgere

Eurostat la 15. desember fram tall som viser BNP (brutto nasjonalprodukt) per innbygger i forhold til kjøpekraftstandard (PPS) for 2008. Ifølge dataene varierer BNP per innbygger i EUs medlemsland fra 41 prosent av EU-gjennomsnittet i Bulgaria til hele 276 prosent av gjennomsnittet i Luxembourg. Les mer

Undervurdert budsjettunderskudd i Hellas

Etter regjeringsskiftet i Hellas kom det frem at budsjettunderskuddet er større enn først antatt. Statistikk sendt til Eurostat er ikke korrekt, og anslaget på det offentlige underskuddet for 2009 har nå blitt justert fra 3.7 prosent til 12.7 prosent av BNP (brutto nasjonalprodukt). Offentlig gjeld antas å øke fra 113 prosent av BNP – til 124 prosent neste år – høyest i eurosonen. Les mer

Norge og Sveits blant de viktigste handelspartnerene for EU

En Eurostat-rapport fra oktober 2009 slår fast at Norge og Sveits er blant de viktigste handelspartnerene for EUs medlemsland. (Tall fra Island var ikke tilgjengelig i denne rapporten). Kun USA, Kina og Russland er større når man ser på import og eksport kombinert.

Mer om denne saken hos EFTA. Eurostat-rapporten finner du her.