EU lanserer digitalt kompass for 2030

EU ønsker å ta en ledende posisjon i den teknologiske utviklingen. Kommisjonen har derfor lansert et digitalt kompass som skal bane veien for en vellykket, digital transformasjon innen 2030.

Digitalisering er avgjørende for å sikre overgangen til en klimanøytral, sirkulær og sterk økonomi. EU har en ambisjon om å være ledende i den digitale utviklingen, og Ursula von der Leyen har tatt til orde for at dette skal være Europas digitale tiår. Det digitale kompasset bygger på Kommisjonens digitaliseringsstrategi fra februar 2020, og inneholder en rekke målsetninger som skal gjøre EUs ambisjoner om til virkelighet. Medlemslandene må levere årlige rapporteringer som viser fremdriften til 2030-målene. Kompasset består av fire prioriteringer:

1. En digitalt kompetent befolkning og høyt utdannede digitale fagfolk

Innen 2030 skal minst 80% av befolkningen ha grunnleggende digitale ferdigheter. EU skal også ha minst 20 millioner IKT-eksperter, og her må kvinneandelen øke betraktelig.

2. Sikre velfungerende og bærekraftige digitale infrastrukturer

Innen 2030 skal alle husholdninger i EU ha tilkobling med gigabit-hastighet, og alle befolkede områder skal ha tilgang til 5G. Produksjonen av avanserte og bærekraftige halvledere i Europa skal utgjøre 20% av verdensproduksjonen, og kontinentet skal ferdigstille sin første kvantedatamaskin innen 2030. I tillegg ønsker Kommisjonen å opprette 10 000 klimanøytrale og trygge databehandlingsknutepunkter.

3. Digital omstilling av bedrifter

Innen 2030 skal tre av fire virksomheter benytte seg av skytjenester, stordata og kunstig intelligens. Men enn 90% av små- og mellomstore bedrifter skal ta i bruk grunnleggende digital teknologi, og antallet enhjørningsbedrifter skal dobles (nystartede selskaper som er verdsatt til mer enn én milliard amerikanske dollar).

4. Digitalisering av offentlige tjenester

Alle sentrale offentlige tjenester skal være digitaliserte innen 2030. I tillegg skal alle innbyggere ha tilgang til sine elektroniske pasientjournaler, og 80% skal bruke elektronisk identifikasjon (eID).

For å nå målene i det digitale kompasset, vil EU blant annet bruke midler fra langtidsbudsjettet (2021-2027) og gjenreisingsfondet Next Generation EU. Europakommisjonen ønsker også å lansere multinasjonale prosjekter, eksempelvis innen databehandlingsinfrastruktur, for å redusere svakheter ved EUs kritiske kapasitet. Disse skal medfinansieres av medlemslandene og industrien. Videre foreslår Kommisjonen å utvikle et rammeverk for digitale prinsipper, som retten til opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter og universell tilgang til digitale helsetjenester. Dette rammeverket skal bygge videre på, og supplere, den europpeiske søylen for sosiale rettigheter (the European Pillar of Social Rights).

Les «2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade»
Les Kommisjonens pressemelding her.