Bli med på digitalt Lynkurs

De norske regionkontorene og KS arrangerer digitalt Lynkurs – EU og EØS på 1-2-3. Formålet med det årlige arrangementet er å gi en innføring i EU/EØS og aktuelle problemstillinger som norske regioner og kommuner møter i hverdagen. Webinarserien er gratis og åpen for alle som er interessert.  

Denne gangen har vi satt av en time rundt lunsjtid tre dager på rad for å gi en oversikt over EUs institusjoner og prosesser, samt norske regionale og kommunale aktørers mulighet til å samhandle med EU. De påfølgende dagene vil vi gå i dybden på to store temaer som er aktuelle i Europa akkurat nå, nemlig grønn omstilling og digitalisering – som begge vil få innvirkning på Norge både lokalt, regionalt og nasjonalt. Hvert kurs har inkorporert en spørsmålsrunde med paneldeltakerne.

Sett av en time fra klokken 11.00 følgende dager:

7. April: Norge i Europa

Lise Rye, professor i europeisk samtidshistorie ved NTNU, vil gi en innføring i hvilke institusjoner EU består av, og hva som er deres funksjon. Hun vil også vise eksempler på hvordan EUs politikk og regelverk blir til, og hvordan man som norsk aktør kan samhandle med EU. I tillegg vil vår egen direktør, Merete Mikkelsen, snakke om hvordan de norske regionkontorene jobber i Brussel, og hvordan vi ser på Norges samarbeid med EU.

8. April: EUs grønne giv

I del to gir vi deg et kræsjkurs i EUs grønne giv, og hvilken betydning den har for Norge. Webinaret vil rette særlig fokus mot EUs arbeid med sirkulærøkonomi og avfallshåndtering, og hva det vil si for norske kommuner og fylker. Vi vil også få et innblikk i hvordan Samfunnsbedriftene og KS arbeider for å fremme Norges interesser i EU. Med oss i panelet har vi Marianne Haugland, næringspolitisk rådgiver i Samfunnsbedriftene.

9. April: Et digitalt Europa

Trond Helge Baardsen fra EFTA gir en innføring i EUs digitaliseringspolitikk, og hvilke aspekter som er av spesiell relevans for Norge. Anders Lamark Tysse, Helseråd ved Norges Delegasjon til EU, vil snakke om EU som pådriver for en digital helsesektor.

Se program og påmelding her. Ved registrering melder du deg automatisk på samtlige webinarer, og du vil motta lenke i forkant av hver økt. Deltagelse på alle tre er ikke obligatorisk, men dette anbefales for å få et mer helhetlig innblikk i EU/EØS-tematikken.