Er du vår nye studentpraktikant for høsten 2022?

Vest-Norges Brusselkontor søker en ny studentpraktikant for høstsemesteret 2022. Vi søker en fleksibel og serviceorientert person som har interesse for – og kunnskap om – EU og EØS. Praktikantordningen er for deg som er i gang med høyere utdanning og derfor har mulighet til å motta studiestøtte under praksisoppholdet. Søknadsfrist er 29. april.

Vest-Norges Brusselkontor er ett av fem norske regionkontor i Brussel. Siden 2003 har kontoret fungert som et bindeledd mellom regionale aktører i Vest-Norge og andre regioner i Europa. Dette gjør vi ved å formidle informasjon om det som skjer i EU/EØS, ved å synliggjøre regionen som samarbeidspartner, og ved å identifisere aktuelle programmer og prosjektmidler som kan være relevant for vestlandsregionen. Du finner mer informasjon om Vest-Norges Brusselkontor her.

Om praktikantordningen

Hvert semester har vi gleden av å ta imot én studentpraktikant hos oss i Brussel. Praktikantordningen er åpen for studenter i høyere utdanning, helst med relevant studiebakgrunn – eksempelvis fra statsvitenskap, sammenliknende politikk, europastudier eller samfunnsøkonomi. Praktikantordningen er ulønnet. Det legges derfor opp til at studenten får studiepoeng for oppholdet og dermed også støtte fra Lånekassen, samt at det søkes om mobilitetsstipend gjennom EU-programmet Erasmus+.

Praktikantordningen kan også inngå som en del av kontorets samarbeid med Universitet i Bergen, hvor studenter som tar faget SAMPOL291 «Praksis i Sammenliknende politikk – utenbys» får muligheten til å skaffe seg studierelevant arbeidserfaring samtidig som man får studiepoeng.

Varigheten for oppholdet er fra september-desember. Eksakt dato for oppholdet avklares i samråd med den utvalgte kandidaten.

Det er ønskelig at praktikanten har følgende kvalifikasjoner: 

 • Må være i gang med høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå
 • En god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Franskkunnskaper eller kjennskap til andre språk er en fordel, men ikke et krav
 • Kjennskap til Vestlandsregionen (næringsliv, kultur, FoU-miljøer, offentlig virksomhet)
 • Interesse for, og noe kunnskap om, EU/EØS
 • Gode data og IKT-ferdigheter
 • Være fleksibel og serviceorientert
 • På et lite kontor er det nødvendig å kunne arbeide selvstendig og ta ansvar, samtidig som evnen til å samarbeide er viktig. VNB er et representasjonskontor og man bør være åpen og opptre profesjonelt

Arbeidsoppgaver:

 • Følge og rapportere på EUs politikkområder med spesielt fokus på tema og problemstillinger som er relevant for VNBs medlemmer
 • Bidra til vårt månedlige nyhetsbrev, og skrive nyhetssaker til kontorets hjemmeside
 • Behandling av forespørsler som kommer inn per e-post og telefon
 • Bistå ved besøk og arrangementer
 • Representere kontoret på seminarer og møter
 • Administrative oppgaver
 • Annet forefallende arbeid

Søknadsfrist 29. april

Søknad, CV og vitnemål sendes pr. e-post til VNBs direktør, Merete Mikkelsen (merete.mikkelsen@west-norway.no), og emneansvarlig for Sampol291, Kjetil Evjen (Kjetil.Evjen@uib.no) innen 29. april. Dersom du ikke er tilknyttet UiB sendes det bare til Merete Mikkelsen.

For nærmere informasjon om stillingen kan direktør kontaktes på e-post eller mobil: +47 48 10 96 47 / +32 473 670 145. Du kan også ta kontakt med vår nåværende studentpraktikant, Willem Leendertse, på intern@west-norway.no.

For nærmere informasjon om praksisfaget hos UiB kan emneansvarlig Kjetil Evjen ved institutt for sammenlignende politikk kontaktes på e-post eller på tlf. +47 55 58 25 13 eller mobil: +47 93 80 16 88.

Her kan du lese mer om erfaringer fra våre tidligere praktikanter, og  her  kan du lese mer om krav for praksisordningen ved UiB.