Norsk innspill til Horizon 2020

Forslaget til det kommende rammeprogrammet for forskning og innovasjon for perioden 2014-2020, Horizon 2020 er under forhandlinger i Rådet og Europaparlamentet. For å sikre at norske synspunkter blir ivaretatt, sendte utdannings- og forskningsminister Kristin Halvorsen og næringsministeren Trond Giske, nylig et nytt innspill om rammeprogrammet til EU.

Sterkere integrasjon
I følge innspillet er sterkere integrasjon på tvers av fagdisiplinene og sektorene for å møte de store samfunnsutfordringene spesielt viktig for Norge. Det er også lagt vekt på betydningen av maritim og marin forskning. Det blir understreket at det er et behov for både et bredere fokus på maritim og marin forskning i Horizon 2020 og for bedre koordinering av denne forskningen i ulike deler av programmet. Innspillet fokuserer også på at det nye rammeprogrammet bør legge mer vekt på arktisk forskning, med et særlig fokus på forskning av klimaendringer i Nordområdene.

Gjennom innspillet ønsker Norge å bidra i diskusjonene rundt Europakommisjonens forslag Horizon 2020.

Les hele innspillet her.

Kilde: EU-delegasjonen