EUs varepakke innlemmet i EØS

Da EØS-komiteen møttes 13.7.2012 ble varepakken, som er et regelverk for handel med varer i det indre markedet, innlemmet i EØS-avtalen. Varepakken ble vedtatt av Europaparlamentet og Europarådet i 2008, og trådte i kraft i to trinn i 2009 og 2010. Hensikten med regelverket er å bedre flyten av varer i det indre markedet og forbedre produktsikkerheten for forbrukerne.  For at varepakken skal tre i kraft i Norge kreves samtykke fra Stortinget og fra det islandske parlamentet.

Varepakken består av tre regelverksforslag; to forordninger og en beslutning. Den ene forordningen omhandler akkreditering og overvåkning i det harmoniserte vareområdet, mens den andre regulerer prinsippet om gjensidig godkjenning i det ikke-harmoniserte vareområdet. Beslutningen skal gi et felles rammeverk for markedsføring av produkter.  Her kan du lese mer om varepakken fra europalov.no.

NHO hilser varepakken velkommen, og håper på rask behandling i Stortinget slik at regelverket trer i kraft, melder de på sine nettsider (lenke direkte til saken finner du her). Samtidig beklager de at det har tatt så lang tid fra regelverket ble vedtatt i EU til det ble innlemmet i EØS.