Flere URBACT-prosjekter avsluttes

URBACT er et europeisk program som fremmer bærekraftig utvikling i byer, gjennom samarbeid og utveksling. Mer informasjon om programmet finner du her. I løpet av de neste månedene avsluttes ni URBACT-prosjekter, som alle har pågått i tre år. Deltakerne arrangerer i den sammenheng sluttkonferanser, hvor de presenterer sine erfaringer og anbefalinger.

Blant de prosjektene som nå avsluttes finner vi Electric Vehicles in Urban Europe (EVUE), hvor Oslo kommune er partner. 4. oktober diskuterte 60 delegater hvordan elektrisk mobilitet i byer kan fremmes i EU, da prosjektets sluttkonferanse ble avholdt i London.

Andre prosjekter som nå avsluttes har blant annet hatt energieffektiv renovering av sosiale boliger, sosial inkludering og forbedring av historiske bykjerners struktur og vitalitet som tema.

Hele saken kan du lese hos Interreg.