Leonardo-partnersøk: gastronomiutdanning for elever med lave kvalifikasjoner eller handikap

Franske Relais AVS fra Molsheim i Alsace søker etter prosjektpartnere til Leonardo da Vinci-prosjektet ”Zero Barrier”. Målet med prosjektet er å skape et europeisk sertifikat for yrkesfaglig opplæring i gastronomi for elever med lave kvalifikasjoner eller handikap.

Konsortiumet består allerede av tre partnere fra Belgia, Tyskland og Østerrike, i tillegg til den franske prosjektlederen. Prosjektstart er satt til oktober 2013 og prosjektet vil gå over to år.

Prosjektet vil finne sted innenfor rammene av Leonardo da Vinci Multilateral Projects for Development of Innovation.

For mer informasjon ta kontakt med maria.askim@west-norway.no