Informasjonsmøte om EØS-midlene

Torsdag 28. februar deltok Vest Norges Brusselkontor på seminaret «EØS-midlene og partnerskapsmuligheter for norske aktører», arrangert i samarbeid med EFTAs sekretariat i Brussel, Financial Mechanim Office (FMO).

EØS-midlene er Norges økonomiske bidrag til 15 av EUs minst velstående medlemsland. Midlenes formål er å utjevne sosiale og økonomiske ujevnheter i Europa og styrke samarbeid og kontakt mellom giverlandene (Island, Liechtenstein, Norge) og mottakerlandene. 15 mottakerland mottar tilsammen 14 milliarder kroner som fordeles over en 5-års periode (2009-2014). Midlene deles ut gjennom prosjekter mellom giverland og mottakerland.

Foto: Magnus Utseth Christoffersen, Den norske EU-delegasjonen

Seminaret la vekt på mulighetene EØS-midlene representerer for norske aktører, og viktigheten av tett samarbeid og god dialog mellom Norge og mottakerlandene. Avdelingsdirektør i UD Steinar Hagen la blant annet vekt på at en vellykket distribuering av EØS-midlene forutsetter aktiv norsk deltakelse. EØS-midlene er en gylden anledning for norske aktører til å aktivt involvere seg og knytte relasjoner med andre europeiske land og regioner. På FMOs hjemmeside blir det forløpende publisert nye prosjektutlysninger og interesserte norske aktører kan melde seg på nyhetsbrev, der det blir varslet om planlagte og pågående utlysninger.

Les mer om EØS-midlene og målsetting her.