Norge ønsker mer fokus på marin og maritim forskning i Horizon 2020

Det ble tidligere i år tatt opp av daværende forskningsminister Tora Aasland, at marin og maritim forskning er blant de områdene som bør styrkes i EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horizon2020. Aasland uttalte at kunnskap om havene er viktig for å forstå klimaendringene og for å forvalte havområdene. Samtidig er havene en kilde til fornybar energi og ”blå vekst” i Europa.

Hovedlinjene i programmet blir støttet av Norge og i følge Aasland er det viktig med en felles europeisk innsats for å finne løsninger på de utfordringene samfunnet står ovenfor. Den norske posisjonen har blitt tatt opp i møte med andre europeiske forskningsministre og i et eget brev til Europakommisjonen.

Kilde: Forskningsrådet, EU-delegasjonen og Kunnskapsdepartementet.