Gaular kommune ligger i Sogn og Fjordane og grensar mellom andre til Førde i nord. Med om lag 3 000 innbyggarar fordelt på 580 km2, har Gaular ein ganske spreidd befolkning, men er særlig konsentrert rundt bygdene Sande, Bygstad og Vikja. Kommunesenteret ligg i Sande.

Næringa i den rurale kommunen er i stor grad prega av landbruk, der om lag 20 % av befolkninga er sysselsatt i primærnæringar. Fleire transportselskap held til i kommunen, mellom anna Airlift som har hovudbase på Bringeland.

Gaular er kjenneteikna av eit rått og vakkert naturlandskap der fjellområdet Gaularfjellet, og spesielt Kvamshesten (Storehesten) er ein populær destinasjon for turgåarar.

Gaular, Førde, Jølster og Naustdal vert Sunnfjord kommune frå 1.januar 2020. Du kan lese meir om den nye kommunen her.

Les meir om Gaular på kommunens heimeside.

Våre medlemmer