Europakommisjonen ber om innspel på kystforvalting.

Kystområde har stort potensial for økonomisk utvikling, ei aktiv fritid og eit godt liv. Kysten har eit rikt, men skjørt biologisk mangfald. Det er naudsynt med ei opa planlegging og leiing av europeiske vassområde for å ivareta motstridande interesser og sikre berekraftig nyttegjering av kystressursar.

Les mer

Europakommisjonen foreslår nytt hav- og fiskerifond

Europakommisjonen foreslo 2. desember å opprette et eget fond for EUs hav- og fiskeripolitikk for perioden 2013-20. Det såkalte Europeiske Hav- og Fiskerifondet (EMFF) skal bidra til at EU når sine ambisiøse mål innen den felles fiskeripolitikken, noe som blant annet innebærer å sikre bærekraftige fiskebestander og å diversifisere økonomien i kystsamfunnene. Fondets midler skal brukes til prosjektfinansiering, jobbskaping og til å bedre livskvaliteten i europeiske kystsamfunn. Men også å forenkle støttemottakernes tilgang til fondet gjennom nedbygging av byråkrati. Les mer

Funn av helsefarlig kost fra Norge

Det ble dokumentert funn av norske helsefarlige produkter i årets Rapid Alert System for Food and Feed-rapport.

EUs Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) er et europeisk meldesystem for utveksling av informasjon om helsefarlig mat og fôr mellom medlemmene i EU, EFTA/EØS, European Food Safety Authority (EFSA) og Europakommisjonen. Meldingene om helsefarlige matvarer går hurtig til hvert enkelt medlemsland og gir varsel om hvor maten kommer fra. Les mer

Fiskekvoter for 2011 foreslått

Europakommisjon har lagt frem forslag til totale fangskvoter for Atlanterhavet, Nordsjøen og internasjonale farvann regulert av en regional fiskeforvaltningsorganisasjon for 2011.

Les mer

Europaparlamentets prioriteringer for fiskeripolitikk klare

Større ansvar til fiskeriregionene var et av hovedpunktene da Europaparlamentets prioriteringer for den fremtidige fiskeripolitikken ble lagt frem i forrige uke.

Les mer

Fiskere EC Audiovisual service

På vei mot et utkastforbud

Europaparlamentet vedtok i forrige uke at de støtter Europakommisjonens forslag om et forbud mot utkast av fisk. Kyst- og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen er svært fornøgd med at Europaparlamentet stiller seg bak dette forslaget og tror at det vil ende med et utkastforbud. Et utkastforbud vil inngå i den nye reformen av den felles fiskeripolitikken i EU.

Foto: EC Audiovisual Service

Les mer

EU lanserar ny fiskeripolitikk

Europakommisjonen lanserte denne veka den nye fiskeripolitikken for EU. Med den nye reformen freistar ein å sikre både fiskebestanden og fiskarane sitt levebrød for framtida ved å gjere slutt på overfiske og overutnytting av bestandane. Reformen vil føre til ei meir desentralisert tilnærming og betre styring i EU og på internasjonalt nivå gjennom berekraftige fiskeriavtalar.

Les mer

Norge og EU enige om ny makrellavtale for 2012

Norge og EU inngikk onsdag 14. mars en bilateral avtale om forvaltning av makrell for 2012. Den bilaterale avtalen er en reserveløsning etter at diskusjonene mellom Norge, Island, Færøyene og EU ikke ledet til enighet. Dette til tross for at både EU og Norge var villige til å gå langt for å fastsette en avtale om fordelingen av makrellbestanden med de andre partene.  Les mer

Fiskere EC Audiovisual service

EU lanserer ny fiskeripolitikk

I Norge er utkastforbud av fisk en del av norsk fiskeripolitikk, og det skal nå også bli del av EUs reformerte fiskeripolitikk.  Etter to år med forhandlinger har EU kommet til enighet omkring en reformpakke.

 Foto: EC Audiovisual service

Les mer

ec audiovisual3

Ny fiskerireform klar

 

Europaparlamentet har denne uken vedtatt en endelig reform av den felles fiskeripolitikken, Common Fisheries Policy(CFP). Diskusjonen rundt en slik reform har pågått siden 2011.

Les mer