Regionskomiteen inviterer til bred debatt på EU2020

”Your voice on EU2020” ble lansert av Regionskomiteen forrige uke. Komiteen ønsker en bred, europeisk konsultasjon rettet mot lokale og regionale myndigheter på EU2020-strategien for intelligent, bærekraftig og inkluderende vekst.

Les mer

Europeiske regioner uttrykker bekymring for 2010

Til tross for vekst i eurosonen uttrykker europeiske regioner bekymring for det kommende året. En rapport fra Eurofound advarer om at arbeidsledigheten vil fortsette å stige i 2010 – som en konsekvens av at europeiske myndigheter etterhvert trapper ned midlertidige tiltak iverksatt etter finanskrisen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Les mer

P026168000201-321256

EUs samhørighetspolitikk – Ny periode, nye mål

Kommisær for regional politikk, Johannes Hahn. Foto: EC Audiovisual Service

EUs samhørighetspolitikk – også kjent som Cohesion Policy og utjevningspolitikk – tar sikte på å bidra til regional utvikling, og samtidig regional utjevning på tvers av unionen. Samhørighetspolitikken tar også sikte på geografisk utjevning, noe som impliserer at regionene skal benytte og videreutvikle de særegenhetene de har, for å utvikle seg videre økonomisk og sosialt.

Les mer

Regionskomiteen: – Lokale og regionale myndigheter må inkluderes i EU2020

I en pressemelding i etterkant av Europakommisjonens lansering av vekststrategien EU2020, skriver Regionskomiteen at strategien er avhengig av lokale og regionale myndigheter for å kunne nå sine mål.

Les mer

Østerriker nominert til stillingen som regionalkommissær

Europakommisjonens president, José Manuel Barroso, har nominert østerrikeren Johannes Hahn til stillingen som ny regionalkommissær i EU. Hahn har en doktorgrad i filosofi, og er i dag minister for vitenskap- og forskning i Østerrike.

Les mer

territorial dimensions 09

Regionalt perspektiv på Europa 2020-strategien

Vest-Norges Brusselkontors direktør Merete Mikkelsen under debatten. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

ESPON-seminaret «Territorial Dimensions of the Europe 2020 Strategy» ble arrangert i Brussel mandag 30. september. Vest-Norges Brusselkontor (VNB) var sammen med EU-delegasjonen og Sørlandets Europakontor medarrangør under konferansen. I tillegg var direktør ved VNB Merete Mikkelsen blant deltakerne i en paneldiskusjon under arrangementet.

Les mer

Regionalkommissær Hahn møtte CPMR

På et møte i går uttalte regionalkommissær Johannes Hahn at CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) vil være en viktig alliert i utformingen av EUs samhørighetspolitikk.

Les mer

Territoriell samhørighet

Den Europeiske Union (EU) har et rikt territorielt mangfold. Territoriell samhørighet (territorial cohesion) handler om balansert utvikling i alle regioner, samtidig som man ønsker at innbyggerne på best mulig måte skal nytte sitt territoriums karakteristika – og på den måten omgjøre mangfold til et verktøy som bidrar til bærekraftig utvikling i hele EU.

Les mer

Morgendagens byer

17.-18 februar deltok Vest-Norges Brusselkontor på arrangementet Cities of Tomorrow: investing in Europe. Under konferansen ble det lagt vekt på byenes rolle i den europeiske utviklingen og behovet for en urban agenda. Det ble blant annet diskutert omkring Europas rolle i den globale byutviklingen og næringslivets rolle i utviklingen av våre byer. Både private og offentlige beslutningstakere fra nasjonalt og europeisk nivå, samt akademikere var blant talerne. Et annet tema som det var mye fokus på var de urbane utfordringene.

Les mer

Ønsker sterkere fokus på lokale myndigheter i EU-beslutninger

Spanias minister for regionalpolitikk, Manuel Chaves, uttrykker Spanias støtte for sterkere lokal deltakelse i beslutningsprosedyrene i EU.

Les mer