Kjemper for regionene

Vi har nettopp lagt bak oss nok en European Week of Regions and Cities (EWRC).  Dette er ikke bare en uke fylt med konferanser og seminarer med fokus på regional utvikling, men det er også den uken i året der man med størst sikkerhet kan forvente at nye regionalpolitiske initiativ blir lansert. Dette årets EWRC ble intet unntak i så måte.

Les mer

Europas regioner i fokus

Direktør for Vest-Norges Brusselkontor (VNB), Merete Mikkelsen, er fast bidragsyter til Nationens kronikkserie «EU-tanker». I sin siste artikkel tar Mikkelsen opp et viktig tema for VNB nå i høst, nemlig økt fokus på regioners rolle i Europa. Eventuelle endringer i EUs regionale støtteordninger kan få konsekvenser hvordan politikk utøves i Norge, og dette bør det fokuseres mer på.

Les mer

Brexit – konsekvenser for Europas regioner

Den 29. mars mottok EU brevet fra Storbritannia som informerer om at landet har intensjon om å forlate unionen. Dette startet en toårig prosess med utmelding i henhold til artikkel 50. Selve forhandlingene er ventet å vare fra tidlig juni 2017 til oktober/november 2018. Fra EUs side må Rådet og Europaparlamentet, inkludert britiske europaparlamentarikere, komme til enighet om utmeldingsavtalen. Britene skal etter planen være utmeldt fra mars 2019. Les mer

Tema for European Week of Regions and Cities 2017 er klart

Torsdag 19. januar arrangerte Regionskomiteen og Europakommisjonen kick-off-møte om European Week of Regions and Cities 2017. Den årlige konferansen for regional utvikling, som er et av de største og viktigste EU-arrangementene innen regionalpolitikk, skal i år avholdes 9.-12. oktober. Hovedtema denne gangen er «regions and cities working together for a better future», og det vil være fokus på tre undertemaer: Les mer

Ny UD-rapport om fylkeskommunenes europeiske arbeid

EØS-senteret i Utenriksdepartementet har på oppdrag fra tidligere statsråd Elisabeth Aspaker utredet fylkeskommunenes europeiske arbeid. Dette har resultert i rapporten «Fylkeskommunenes europeiske arbeid: Omfang og mangfold. En sammenstilling av fylkeskommunenes europeiske arbeid. Viktige roller for de nye regionene».
Les mer

Setter fokus på framtidens kunnskap og kompetanse

Årets europeiske uke for regioner og byer finner sted mellom 10. og 13. oktober og Vest-Norges Brusselkontor er allerede i gang med å planlegge sitt partnerarrangement sammen med andre europeiske regionkontor her i Brussel. Les mer

Delta på seminar om regionalforskning i Amsterdam i juni

ESPON (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion), er et interregionalt EU-program som gjennomfører forskning på regional utvikling. Norge har vært med i programmet siden 2003, som i tillegg til EUs 28 medlemsland, også består av Island, Liechtenstein og Sveits. Les mer

Planleggingen av EUs uke for regioner og byer er i gang

Forberedelsene til den årlige europeiske uken for regioner og byer startet offisielt fredag 29. januar med et ”kick-off”-møte arrangert av Europakommisjonens generaldirektorat for regionalpolitikk og Regionkomiteen i Brussel. Open Days 2016 – som nå har fått det offisielle navnet ”The 14th European Week of Regions and Cities” – vil finne sted mellom 10. og 13. oktober 2016. Årets hovedtema er ”Regions and cities for sustainable and inclusive growth” som igjen deles inn i tre undertemaer: Les mer

ESPON-Logo

ESPON med grønn kartlegging

Hver måned publiserer ESPON, European Spatial Planning Observation Network, «månedens kart» for å vise utviklingstrekk på det europeiske kontinent. Denne månedens utgave viser hvor langt europeiske regioner har kommet i omstillingen til en grønn økonomi. Kartet har som hensikt å synliggjøre de forutsetninger og muligheter som er tilstede regionalt, for at regionale beslutningstakere på best mulig måte kan nå sine målsetninger. 

Les mer

Gode eksempler på regionale prosjekter i Europa

Europakommisjonen har for syvende gang delt ut priser for Europas mest lovende og innovative regionale prosjekter. 19 finalister var plukket ut blant 80 prosjekter på bakgrunn av følgende kriterier: innovasjon, innflytelse, bærekraft og partnerskap.

Les mer