Gode eksempler på regionale prosjekter i Europa

Europakommisjonen har for syvende gang delt ut priser for Europas mest lovende og innovative regionale prosjekter. 19 finalister var plukket ut blant 80 prosjekter på bakgrunn av følgende kriterier: innovasjon, innflytelse, bærekraft og partnerskap.

Les mer

Hva sier den 5. rapporten for økonomisk, sosial og territoriell samhørighet i Europa?

Europakommisjonens generaldirektorat for regionalpolitikk, DG Regio, la 10. november frem den 5. samhørighetsrapporten for økonomisk, sosial og territoriell samhørighet i Europa. Rapporten tar blant annet for seg EUs og nasjonale- og regionale myndigheters bidrag til samhørighet, samhørighetspolitikkens virkning, analyser av regionale ulikheter samt indikasjoner på samhørighetspolitikken utforming i perioden etter 2013. Les mer

Samhørighetspolitikken – avgjørende for regioner

EUs samhørighetspolitikk og regionalfond vil spille en avgjørende rolle når europeiske regioner skal komme seg ut den økonomiske krisen.

Les mer

Regionalpolitikk: Den 5. samhørighetsrapporten presentert

Europakommisjonens generaldirektorat for regionalpolitikk, DG Regio, la 10. november frem den 5. samhørighetsrapporten for økonomisk, sosial og territoriell samhørighet i Europa. Rapporten tar blant annet for seg EUs og nasjonale- og regionale myndigheters bidrag til samhørighet, samhørighetspolitikkens virkning, analyser av regionale ulikheter samt indikasjoner på samhørighetspolitikken utforming i perioden etter 2013. Les mer

Vil knytte regionale midler med EU2020

Europakommisjonen presenterte denne uken sine planer for reformen av EUs samhørighetspolitikk.

Les mer

Lanserer reformforslag for samhørighetspolitikken

50 millioner euro årlig står på spill i den kommende reformen av EUs regionalpolitikk.

Les mer

CPMR med innspill til EUs regionalpolitikk

Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR) sendte nylig inn sin vurdering av EUs regionalpolitikk etter 2013.

Les mer

Ønsker en mer resultatorientert regionalpolitikk

Både regionalkommissær Johannes Hahn og Europaparlamentet tar til orde for en mer resultatorientert regionalpolitikk og dermed å effektivisere bruken av EU-midler.

Les mer

Truer med å kutte regionalstøtte

Europakommisjonen vurderer nå å kutte ned på regionalstøtte til land som gjentatt ganger bryter med EUs budsjettregler, melder EurActiv.

Les mer

Regionalkonferanse i Brussel, ”Regions for economic change”

16. og 17. februar 2009 avholdes regionalkonferansen ”Regions for economic change” i Brussel. Ni workshops presenterer tema som blant annet IKT-infrastruktur, innovasjon og klimaendringer i et regionalt perspektiv. Politikere, akademikere og eksperter vil diskutere strategier, erfaringer og prosjekter – og praktiske eksempler på godt samarbeid og erfaringsutveksling vil bli presentert. Mer om ”Regions for economic change” her. Dersom du er interessert i å delta på konferansen finner du påmeldingsskjema her.