Nordsjo

Nordsjøkonferansen 2014

Nordsjøkonferansen 2014 vil avholdes 25 – 27 juni i Aberdeen, Skottland. Konferansen blir arrangert av Nordsjøkommisjonen og Aberdeenshire Council. Konferansen legger vekt på programperioden fra 2014 til 2020, med fokus på legge til rette for partnerskap og prosjekter i regionen.

Registrering til konferansen vil åpne i april på denne nettsiden.

 Om Nordsjøkonferansen:

 Målet til Nordsjøprogrammet er å gjøre Nordsjøregionen til et bedre sted å leve, jobbe og investere. Programmet ønsker å legge til rette for internasjonalt samarbeid, og har fire fokusområder som skal sikre at dette målet blir nådd:

–          Øke investeringsnivået.

–          Bedre de miljømessige kvalitetene til regionen.

–          Øke tilgjengeligheten i regionen.

–          Levere bærekraftige og konkurransedyktige samfunn.

Du kan lese mer om hva programperioden fra 2007 – 2013 har hatt fokus på og samtidig lese mer om Nordsjøregionens program her.

Foto: morgueFile