15326412736 44a690235e z

Energisk EU/Norge-konferanse

 

Energiminister Tord Lien og Gunther Oettinger fra Europakommisjonen (Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen)

Energiminster Tord Lien og visepresident i Europakommisjonen med ansvar for energisaker Günther Oettinger holdt åpningsinnleggene under den andre EU/Norge energikonferansen. Konferansen ble holdt 25. september, og temaet var denne gangen gass og kraft – og det er av interesse for både EU og Norge. Konflikten mellom Russland og Ukraina har som kjent satt et fornyet fokus på forsyningssikkerheten i Europa.  Ingen ønsker at det skal oppstå en ny forsyningskrise i EU som følge av et brudd i leveransene fra Russland.

 Energiminsteren og representanter for norske energileverandører som deltok i paneldebattene under konferansen fokuserte på Norges rolle som sikker energileverandør og gassens viktige rolle som energikilde i overgangen mot det nye grønne energiregimet.  Det var heller ingen tvil om at Oettinger delte dette synet, selv om han også pekte på en rekke andre saker som vil prege EUs energiagenda de neste årene.

Du kan lese mer om konferansen hos Olje- og energidepartementet og der finner du også taler og en video av den første delen av konferansen.