ESA konkluderer: ingen statsstøtte ved salget av Slaktehustomten i Bergen

Den 25.november konkluderte kontrollorganet ESA, etter å ha etterforsket saken, med at Bergen kommune sitt salg av eiendommen kalt ”slaktehustomten”, er ikke strid med EØS regelverket om statsstøtte.

ESA slår imidlertid fast at salget ikke ble gjennomført i samsvar med metodene beskrevet i ESAs retningslinjer for statsstøtte elementer i salg av grunn og bygninger av offentlige myndigheter. Likevel anses ikke salget å involvere statsstøtte. Ved salget av Slaktehustomten ønsket Bergen Kommunen å bevare eiendommens historiske karakter og selge til markedsverdi. Salget ble lyst ut på offentlig anbud, hvor potensielle kjøpere ble invitert til å komme med forslag til bevaring og utvikling av eiendom.

 

Imidlertid ble eiendommen ble ikke solgt til høystbydende, ettersom kommunen anså forslagene il den høystbydende parten som uegnet. Etter grundige forhandlinger, ble eiendommen solgt til en pris som tilsvarte det høyeste tilbudet blant de ”egnede” budene. Sett lys av betraktningen Bergen Kommune har gjort i forbindelse med dette salget, har ESA kommet frem til at salget ikke kan anses som noen form for statstøtte.   

 

Videre har ESA vurdert hvorvidt endringer i reguleringsplanene for området rundt eiendommen har ført til en økning av verdien, og dermed kan utgjøre en form for statsstøtte. Imidlertid fant ESA at ingen slike endringer er foretatt og at eventuelle endringer vil bli omfattet av en kompensasjonsklausul i kontrakten.
 

Les saken på ESA sine sider.