15326412736 44a690235e z

Energisk EU/Norge-konferanse

 

Energiminister Tord Lien og Gunther Oettinger fra Europakommisjonen (Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen)

Energiminster Tord Lien og visepresident i Europakommisjonen med ansvar for energisaker Günther Oettinger holdt åpningsinnleggene under den andre EU/Norge energikonferansen. Konferansen ble holdt 25. september, og temaet var denne gangen gass og kraft – og det er av interesse for både EU og Norge. Konflikten mellom Russland og Ukraina har som kjent satt et fornyet fokus på forsyningssikkerheten i Europa.  Ingen ønsker at det skal oppstå en ny forsyningskrise i EU som følge av et brudd i leveransene fra Russland.

Les mer

Rapport: effekter av karbonfangst og -lagring

Det europeiske miljøbyrået (EEA) har publisert en rapport om effektene av karbonfangst og -lagring på luftforurensning. Denne teknikken bidrar til at viktig karbongass blir holdt ute av atmosfæren, samt at den har positive konsekvenser for luftforurensning. På den andre siden viser rapporten til at utslipp av enkelte forurensende stoffer også kan øke. Rapporten slår derfor fast at fordelene og ulempene ved denne teknologien bør vurderes grundig før den tas i bruk over hele Europa. Les mer

AER skuffet over energiplanene i EU2020

Klaus Kipp, generalsekretær i Assembly of European Regions (AER), mener EUs nye vekststrategi EU2020 har for mange likhetstrekk med den kritiserte Lisboa-strategien fra 2000.

Les mer