Kjernekraftverk i Tyskland til 2035?

Den tyske forbundskansleren, Angela Merckel, åpner for å utsette Tysklands planlagte utfasing av kjernekraftverk. Tyskland har i dag 17 kjernekraftverk, som alle planlegges stengt i 2021.

Les mer

Nye direktiver om energieffektivitet

En utvidet utgave av energimerkingsdirektivet og en revidert versjon av bygningsenergidirektivet er nå publisert i EU-tidende (offentlig). Direktivene vil erstatte gjeldene EØS-regelverk, og skal være gjennomført i nasjonal rett innen 20. juli 2011 (energimerkingsdirektivet) og 1. februar 2012 (bygningsenergidirektivet). (Europalov.no, 20/06-2010).

Les mer

EU reviderer regelverk for avfallshåndtering

EUs regelverk for håndtering av elektrisk- og elektronisk avfall (EE-avfall) og kjemikalier i EE-produkter (RoHS) er for tiden under revisjon. Saken skal behandles i Europaparlamentet våren 2010. Norge, som har betydelig kompetanse- og ligger langt fremme på dette området, oversendte allerede i september sine synspunkter til Europakommisjonen. Dette meldte Den Norske EU-delegasjonen på sine nettsider 26. oktober.  

Hva er EE-avfall?

Miljøstatus definerer EE-produkter som en omfattende og sammensatt gruppe produkter. Datamaskiner, komfyrer, mobiltelefoner, lysstoffrør, kabler og ledninger er eksempler på EE-produkter, og de fleste av disse produktene inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som for eksempel PCB og kvikksølv.

Les mer

Direktivforslag om lavenergibygg og merking av hvitevarers energibruk godkjent

Europaparlamentet (EP) har godkjent EUs nye lovgivning om bygningers- og hvitevarers energibruk. Dette ble klart etter en avstemning i EP tirsdag 18. mai.

Les mer

Enighet om energimerking

Det svenske formannskapet i EU kom 17. november til enighet med Europaparlamentet om ny energimerking av husholdningsprodukter. Det eksisterende Energimerkingsdirektivet fra 1992 strekker seg fra karakterene A (best) til G (dårligst). Teknologiske fremskritt og fokus på energieffektivitet har ført til at de fleste produkter i dag kvalifiserer for karakteren A. Det ble derfor bestemt å legge til plusstegn for ekstra energieffektive produkter i ”A-klassen”. Den høyeste klassifiseringen vil nå bli A+++.

Denne energimerkingen blir også gjeldene for energirelaterte produkter som vinduer og ytterdører, produkter som ikke bruker energi – men snarere bidrar til å spare energi. Den nye avtalen krever i tillegg energimerking ved markedsføring av hvitevarer, samt merking i manualer og brosjyrer.

Den nye skalaen høster kritikk fra environmentalistgrupper og forbrukergrupper for å være forvirrende for kundene. Skalaen vil bli revidert når et betydelig antall produkter har nådd karakterene A++ og A+++.

Avtalen må fortsatt formelt godkjennes av Rådet. Når/hvis avtalen blir publisert i ”the EU Official Journal” har medlemslandene tolv måneder på å justere nasjonal lov etter det nye EU-regelverket.

Mer informasjon i Europaparlamentets pressemelding og på EurActiv.com.

NHO energikonferanse foto NHO

EU og Norge – Energipartnere

Philip Lowe (nummer to fra venstre) fra Generaldirektoratet for energi har ordet under paneldebatten ”Setting the scene – key challenges”. Foto: NHO.

NHO arrangerte 1. oktober en energikonferanse i Brussel, der energisamarbeidet mellom EU og Norge sto i fokus. Konferansen var lagt opp med en rekke debatter der representanter fra norske og europeiske energiaktører møtte beslutningstakere i EU. Hovedbudskapet fra næringslivet var at det er behov for klarere politiske retningslinjer samt forutsigbare mål og verktøy for å skape investeringstrygghet til energisektoren. Meldingene fra EU-institusjonene på sin side var at industrien må bidra til et åpent, konkurransedyktig og integrert marked i Europa. 

Les mer

Økt bruk av biodrivstoff kan føre til at millioner sulter

Om EU når sitt mål om at 10 % av det totale forbruk av transport drivstoff skal være biodrivstoff, kan dette føre til at millioner av mennesker i u-land vil sulte, melder hjelpeorganisasjonen ActionAid.

Les mer

Seminar om EUs klimapolitikk

Torsdag 21. februar ble det holdt boklansering og seminar om veiskille i EUs klimapolitikk på Norway House. Boken som ble lansert var ”EU Climate Policy: Industry, Policy and External Environment” som er skrevet av Elin Lerum Boasson fra CICERO og Jørgen Wettestad fra Fridtjof Nansen Instituttet. Begge forfatterne presenterte boken. Den gir et klart bilde av hvordan EUs klimapolitikk har blitt formet og hva som skjer i kulissene, både påvirkningen av finanskrisen og kollaps i de internasjonale klimaforhandlingene.

Foto: VNB

Les mer

Norske strømpriser på europatoppen?

Mandag 22. februar steg kraftprisen i Midt- og Nord-Norge til rekordhøye 11,32 kroner per kilowattime. (Aftenposten). Den høyeste spotprisen, før nettleie og avgifter, registrert noensinne. Årsakene til den høye prisen er nedbørsmangel, kulde og ujevn atomkraftproduksjon i Sverige. Les mer

Vil utnytte energien fra havet

Europakommisjonen la mandag 20.januar frem en plan for utviklingen av sektoren for fornybar havenergi. En sentral faktor i planen er etableringen av et energiforum for samarbeid og kapasitetsbygging innen 2016, med gjennomføring i 2020.

Les mer