Ungdom i bevegelse skal føre til økt vekst i Europa

”Ungdom i bevegelse” er et av syv flaggskipsinitiativ i Europa 2020 – EUs nye tiårsstrategi. Den inneholder 28 konkrete tiltak som Kommisjonen vil initiere på områdene ungdom, utdanning og opplæring. Målet er å utløse potensialet til ungdom til å skape smart, bærekraftig og inkluderende vekst i Europa.

I Europa 2020-strategien er det målsetninger om å bringe skolefrafallet ned fra 15 til 10% og øke antallet med høyere utdanning fra 31 til 40%. I tillegg ønsker man en høyere sysselsettingsgrad blant ungdom. Finanskrisen har bidratt til at ungdomsledigheten i dag er på 21% i EU. For å gi ungdommen bedre muligheter er internasjonal erfaring innen både utdanning og praksis viktig. Det samme er økte muligheter for arbeidsmobilitet for ungdom. Initiativet Ungdom i bevegelse foreslår derfor 28 hovedtiltak for å gjøre utdanning og praksis mer relevant for unge mennesker, og oppmuntrer flere til å benytte seg av EUs stipender for utdanning og praksis i andre land.

Kommisjonen har lansert en egen nettportal Youth on the Move.