Regionkomiteen i EU presenterer sine forslag til ny utjevningspolitikk

EUs eksisterende programmer og regler for utjevning av forskjeller mellom regionene går ut i 2013. I prosessen med å utarbeide en ny regionalpolitikk for EU kom Regionkomiteen, fredag 1. april, med sine forslag til reformer.

Hvert år støtter EU støtter flere tusen regionale prosjekter med ca 50 milliarder euro. Dette skal bidra til å jevne ut forskjellene mellom regionene. 1. april presenterte Regionkomiteen sine forslag til et nytt program for regionale og lokale politikere fra hele Europa. Essensen i forslagene er at EUs framtidige utjevningspolitikk må ha de nødvendige ressursene, at de ikke må begrenses til noen få målsetninger og at det bør dekke alle regionene i Europa, men med et fokus på de minst utviklede.

Les mer i pressemelding fra Regionkomiteen.