Innlegg

#EUclimateandhealth

Sammenhengen mellom klima og helse har blitt et aktuelt tema. VNBs studentpraktikant, Ellen Skari, deltok nylig på «High level conference: Research perspectives on the health impacts of climate change» organisert av Europakommisjonen. Ellen har en stor interesse for koblingen mellom klima og helse, og i denne artikkelen deler hun sine refleksjoner om høynivåkonferansen.

Les mer

Norge utnevnt som koordinator for felleseuropeisk helseprosjekt

Nylig kom nyheten om at Norge skal koordinere et prosjekt finansiert av EU4Health- programmet: Joint Action Prevent Non-Communicable Diseases (JA Prevent NCD).
Les mer