Setter fokus på framtidens kunnskap og kompetanse

Årets europeiske uke for regioner og byer finner sted mellom 10. og 13. oktober og Vest-Norges Brusselkontor er allerede i gang med å planlegge sitt partnerarrangement sammen med andre europeiske regionkontor her i Brussel.

Vest-Norges Brusselkontor har deltatt som regional medarrangør på det som tidligere ble kalt Open Days siden 2005 og har gjennom årene fokusert på alt fra smart spesialisering til omstilling og fornybar energi. I år har vi valgt å fokusere på et av de tre undertemaene som ble presentert under lanseringen av «The 14th European Week of Regions and Cities» i januar, nemlig «Sustained and Sustainable Economic Growth».

Sammen med ni andre regionkontor arrangerer vi derfor en workshop med tittelen «The skills gap: how can cities and regions help to link skills with business needs» som omhandler entreprenørskap, kompetanseutvikling både innenfor utdanning og arbeid, og hvordan man kan forberede unge på framtidens jobbmarked. Et viktig mål i EUs 2020 strategi er å få 75 prosent av europeere i yrkesaktiv alder ut i jobb innen 2020. For å lykkes med dette vil Europakommisjonen framlegge en ny «EU Skills Agenda» i 2016 som har som mål å bringe sammen lokale og regionale myndigheter, medlemsland og EU institusjoner i arbeidet med å:

  • Bedre tilgangen til relevant kompetanse for alle
  • Fremme arbeidsmarkedets behov og samtidig bli bedre på å ta i bruk eksisterende ferdigheter
  • Utvikle en bedre forståelse for ulike kompetansebehov og trender i arbeidsmarkedet

Workshopen vil gi vår region muligheten til å vise frem våre beste eksempler på hvordan man kan forbedre sysselsettingen i Europa og hvordan man kan forberede seg på framtidens arbeidsmarked.

Som en innledning til den europeiske uken for regioner og byer holder de seks norske regionkontorene i Brussel sitt årlige medlemsseminar i Norges Hus den 10. oktober. Arrangementet vil som alltid introdusere våre medlemmer for årets europeiske uke for regioner og byer, samt gi dem en oppdatering på aktuelle tema innenfor EU som har en relevans for Norge. Les mer om fjorårets medlemsseminar her. Invitasjon og påmelding til dette seminaret vil bli sendt ut innen kort tid.