Planleggingen av EUs uke for regioner og byer er i gang

Forberedelsene til den årlige europeiske uken for regioner og byer startet offisielt fredag 29. januar med et ”kick-off”-møte arrangert av Europakommisjonens generaldirektorat for regionalpolitikk og Regionkomiteen i Brussel. Open Days 2016 – som nå har fått det offisielle navnet ”The 14th European Week of Regions and Cities” – vil finne sted mellom 10. og 13. oktober 2016. Årets hovedtema er ”Regions and cities for sustainable and inclusive growth” som igjen deles inn i tre undertemaer:

  • Sustained and sustainable economic growth
  • Inclusive economic growth
  • Making ESI Funds simpler

Det fire dager lange arrangementet inviterer deltakere fra land både i og utenfor EU til å ta del i debatter, utstillinger, presentasjoner, konferanser og nettverksmøter om regional og lokal utvikling. Med rundt 100 workshops og om lag 6000 årlige besøkende regnes den europeiske uken for regioner og byer som et av de største og viktigste EU arrangementene.

I et forsøk på å nå ut til Europas lokalbefolkning vil det også holdes minst et lokalt arrangement med tittelen ”Europa i min region/by” i hver av de deltakende regionene og byene mellom september og november 2016. Rundt 200 000 deltakere forventes å delta på disse lokale begivenhetene.

Vi vil gi mer informasjon om den europeiske uken for regioner og byer i løpet av våren og om du allerede nå vil lese mer om arrangementet så kan du gå inn på hjemmesidene til the European Week of Regions and Cities.

Les om våre to arrangement under fjorårets utgave her og her.