UiBs egen Brussel-representant er nå på plass

Høsten 2015 åpnet Universitetet i Bergen (UiB) eget kontor her i Brussel med det formål å bringe universitetet nærmere Brussel og EU. Kontoret har som ambisjon å gjøre det enklere for forskere å bygge nettverk og etablere konsortier, samt å øke universitetets synlighet i EU-hovedstaden.

I midten av mars ble det kjent at Kristof Vlaeminck skal lede kontoret og han var på plass i begynnelsen av mai. Bare en uke etter at han startet i jobben hadde Vest-Norges Brusselkontor sitt første møte med UiB representanten – og det neste møtet er allerede planlagt! Under besøket hos VNB fikk begge parter presentert sine respektive kontor. Vi diskuterte muligheter for samarbeid og hvordan vi kan dra nytte av hverandre framover. UiBs kontor er i oppstartfasen, og jevnlige møter vil gjøre det lettere å holde oversikt og koordinere aktiviteter der det er aktuelt etter hvert som ting utvikler seg.

Vlaemincks hovedoppgave i løpet av de neste tre årene vil være å gi praktisk hjelp til forskere i søknadsprosessen om midler innenfor Horisont 2020. Han har tidligere jobbet som nasjonalt kontaktpunkt for EUs forrige forskningsprogram FP7 og Horisont 2020, og har vært belgisk delegat til Horisont 2020 sin programkomité for fagområdet Secure Societies. Vlaeminck har altså mye relevant erfaring, i tillegg til et stort nettverk, innenfor forskning og forskningsstøtte her i Brussel.

VNB ønsker Kristof Vlaeminck lykke til i sin nye stilling og ser fram til å samarbeide med UiBs Brussel-kontor.