Prioriteringer for det estiske formannskapet i Rådet

Formannskapet i Rådet for Den europeiske union rulleres hver sjette måned, og neste ut er Estland. Det sittende maltesiske formannskapet rundes av i juni, og fra og med juli skal Estlands regjering sitte ved roret frem til årsskiftet.

Rådet utgjør sammen med Europaparlamentet EUs lovgivende myndigheter. Her møtes ministre fra medlemslandene for diskusjoner og forhandlinger og for å stemme over forslag fra Europakommisjonen. Hvilke ministre som deltar avhenger av hvilke fagfelt de aktuelle sakene går under. Formannskapets rolle i Rådet innebærer å organisere og lede møter på flere nivå i institusjonen og – kanskje aller viktigst – å være agendasetter.

Estland har dermed muligheten til å sette dagsorden i Rådet den neste halvårsperioden. Etter planen skulle egentlig Storbritannia ha formannskapet i Rådet i den neste perioden, men som følge av folkeavstemningen om utmeldelse av EU, fikk Estland rollen. Til tross for kortere forberedelsestid enn normalt, får estiske myndigheter skryt av Europakommisjonen for å ha mobilisert raskt.

For halvårsperioden har Estland valgt fire hovedprioriteringer. En av disse er å jobbe for et mer digitalt Europa og friere flyt av data. Dette innebærer å legge til rette for internetthandel og -tjenester som går på tvers av landegrenser, sikre god elektronisk kommunikasjon i hele Europa og digitalisering av offentlige tjenester. Hensikten med dette er å utnytte teknologisk utvikling til å forenkle hverdagen for innbyggere, bedrifter og myndigheter. Estland regnes som et foregangsland innen digitalisering, og scorer best i EU på offentlige tjenester på nett.

Et trygt og sikkert Europa er også en av det estiske formannskapets prioriteringer. Tatt den geopolitiske situasjonen i betraktning er det ikke overraskende at Estland ønsker et økt forsvarsbudsjett og utvikling av samarbeidet mellom EU og NATO. Videre ønsker det kommende formannskapet tettere samarbeid mot terror og enn reform av asylsystemet, samt å styrke relasjonene til unionens østlige partnerskap-land.

Det estiske formannskapet vil også jobbe for en mer åpen og innovativ europeisk økonomi, inkludert utvikling av elektrisitetsmarkedet, nye støtteordninger for bedrifter og tiltak mot skatteunndragelse. Den siste av prioriteringene er et inkluderende og bærekraftig Europa, der miljø, like muligheter i arbeidslivet og sosial inkludering står i fokus.

Mer informasjon finnes på det kommende formannskapets hjemmesider.