Partnersøk: Leonardo da Vinci – Mobility

Gøteborgregionens kommunalforbund søker etter europeiske partnere for et mobilitetsprosjekt innenfor rammene av Leonardo da Vinci-programmet. Prosjektets tittel er “Gothenburg Region Age Management Project – Facing the demographic challenges”. Formålet med prosjektet er:

• Erfaringsutveksling og “best practices” med andre land som står overfor demografiske utfordringer innenfor velferdssystemet
• Utvikle kompetansen til eldre, og gjøre disse mer attraktive for arbeidstakere
• Gjøre omsorgs- og sosialsektoren mer attraktiv som arbeidsgiver for unge og innvandrere

Gøteborgsregionen søker etter organisasjoner som er villige til å være vertskap for utplasseringer på 1-2 uker.

For mer informasjon, kontakt Vest-Norges Brusselkontor.