Leonardo-partnersøk: arbeidsutveksling for unge og arbeidssøkende innen digitale medier

Et non-profit selskap i Storbritannia søker etter samarbeidspartnere til et Leonardo-prosjekt. Selskapet har spesialisert seg på å jobbe med kreative entreprenører, unge mennesker og arbeidssøkere i London, Sørøst-England og Sørvest-England. Målgruppen er unge mellom 18 og 25 år.

Prosjektet søker å utvikle et opplæringsopplegg sammen med partnere rundt om i Europa innenfor kreativ og digital media. Gjennom prosjektet ønsker de å motta og sende ut unge mennesker og arbeidssøkere til å arbeide hos samarbeidspartnere i digitale og kreative medier.

De søker samarbeidspartnere innenfor den kreative industrien som arbeider med unge entreprenører og jobbsøkere. Spesielt er de interessert i partnere som har, eller er i ferd med å utvikle, opplærings- og veiledningsprogrammer for kreative entreprenører.

Prosjektet vil finne sted både innenfor Leonardo mobilitet og ”Transfer of innovation” innenfor multilaterale prosjekter. Frist for å melde sin interesse er 14.januar 2013.

Ønsker du mer informasjon om dette partnersøket, ta kontakt med maria.askim@west-norway.no.