Offentlig høring om EUs retningslinjer for regional statsstøtte

Europakommisjonen har nylig lansert en offentlig høring om retningslinjene for regional statsstøtte for perioden 2014 til 2020. Høringen retter seg mot offentlige myndigheter, borgere, bedrifter og organisasjoner som arbeider med, og berøres av, regelverket for regional statsstøtte.

Høringen vil avsluttes 11. mars 2013.

All nødvendig informasjon finner du hos Europakommisjonen.