Nordeuropeiske regioner best på innovasjon: Vestlandet ikke så verst

7. november slapp Europakommisjonen sitt ”Regional Innovation Scoreboard 2012”, en studie av innovasjon i 190 europeiske regioner i EU, Kroatia, Norge og Sveits. Ikke overraskende nok ligger de mest innovative regionene i de mest innovative landene, der Sverige topper listen. Men studien viser også at det er store forskjeller innad i land. De nordeuropeiske regionene gjør det stort sett bra.

Når det gjelder Vestlandet kommer vi godt ut av det, og klassifiseres som en ”Innovation Follower”, den nest beste kategorien. Innad i denne kategorien er vi imidlertid blant de middelmådige, og trenden viser at det ikke har vært noen særlig forbedring siden 2007. Studien i sin helhet er tilgjengelig på denne siden.