ESA mener norsk vannscooterforbud er i strid med EØS-avtalen

EFTAs overvåkningsorgan ESA hevder Norges nåværende forbud mot bruk av vannscootere, som trådte i kraft 6. juli i år, er i strid med EØS-avtalens regler om fri bevegelighet av varer. Det går frem av en pressemelding publisert onsdag 3. oktober.

Til tross for at det finnes unntaksmuligheter fra forbudet, mener ESA at disse er for begrensede, da forbudet gjelder i områder der det ikke synes nødvendig ut fra miljøhensyn. Kontrollorganet hevder videre at det norske regelverket fremstår som inkonsekvent, da vannscooterforbudet dekker områder hvor bruk av fritidsbåt med motor er tillatt.

ESA har sendt et formelt åpningsbrev, som Norge har blitt gitt en to måneders frist til å svare på. Løses ikke saken med det, kan ESA vedta en grunngitt uttalelse, før Norge eventuelt bringes inn for EFTA-domstolen.