Ønsker å styrke regelverk for personvern

Europakommisjonen vil styrke reglene for kontroll med egne personopplysninger, adgang til opplysningene og hvordan de kan endres og slettes.

Hensikten med Kommisjonens forslag er å forbedre enkeltpersoners rettigheter ved å gi dem bedre kontroll over egne personopplysninger, særlig rettet mot internettbruk.

– Beskyttelse av personopplysinger er en grunnleggende rettighet. For å sikre denne rettigheten trenger vi tydelige og konsekvente personvernregler, uttalte kommissær for justis, grunnleggende rettigheter og EU-borgerskap, Viviane Reding.

Europakommisjonen ønsker nå innspill til forslagene og vil legge frem sitt endelig forslag til nytt regelverk i 2011.

Les mer på EU-delegasjonens nettsider