EUs borgere er positive til at EU styrker tilsynet med finanssektorene

Europakommisjonen presenterte 12. januar en Eurobarometerundersøkelse som viser at EUs borgere støtter tøffe tiltak for å komme gjennom finanskrisen. 75 prosent av de spurte er positive til at EU styrker tilsynet med finanssektorene, mens 77 prosent tror bedre koordinering av den økonomiske politikken og skattepolitikken medlemslandene imellom vil være effektive virkemidler for å få bukt med krisen.

”The Autumn 2010 Eurobarometer figures are very encouraging and demonstrate that European citizens clearly see stronger European coordination and joint action as part of the solution for the European Union to emerge from the doldrums and return to strong economic growth and higher employment. It is with this spirit that we are starting the European Semester today”. Viviane Reding, vise-president i Europakommisjonen i Europakommisjonens pressemelding (12/01-2010). Se også lenke til Eurobarometer her.